ŠEPET SVETLOBE

Beseda fotografija izhaja iz grških besed photos (svetloba) in graphê (risanje) kar pomeni ‘risanje s svetlobo’. Ker običajna fotografija nastane v stotinki sekunde ali manj, si težko predstavljamo, da gre za ‘risanje’. Nočna fotografija pa je posebna zgodba. Ponoči je svetlobe malo, da jo celo človeško oko ne zazna, dokler se ne privadi na temo. Zato so za nastanek fotografije potrebni dolgi časi osvetljevanja (ekspozicije) – več sekund, pa vse do nekaj ur. Vse svetlobne spremembe do katerih v času odprtega zaklopa pride, se ‘narišejo’ na fotografijo. Ker se Zemlja vrti okoli svoje osi (v dnevu za 365°), dobimo pri 1. uri ekspozicije kot zasuka 15°. To je dovolj, da se izrišejo sledi zvezd, ki ’zaplešejo‘ okoli Polarisa (Severnice). ‘Šepet svetlobe’ se spreminja v vznemirljive fotografske podobe, ki sicer brez fotoaparata v posameznem trenutku na ta način ne morejo biti vidne.

– KK