Prebujeni človek
pleše po glasbi,
ki se poraja v njem.

– Anthony de Mello