Za vsem kaosom
je kozmična Bit,
v vsem neredu
skriti red.

– C. G. Jung