Etno dediščina

knjiga> ogled galerije ETNO DEDIŠČINA

Galerija Etno dediščina predstavlja izbor fotografij, posnetih za knjigo Stare slovenske molitve, avtorice Marije Stanonik. K sodelovanju sem bil povabljen kot oblikovalec in fotograf. Od avtorice sem prejel tekste in okvirne sugestije, katere motive bi bilo možno posneti. Po prebranem tekstu, pred začetkom preloma knjige, sem se lotil fotografiranja. Motive sem iskal po slovenskih vaseh, zasebnih zbirkah in v Muzeju na prostem v Rogatcu. Rdeča nit pri izboru motivov je bila pristnost, preprostost in neizumetničenost. Prevladujejo fotografije sakralnih predmetov in podob, ki jih je ustvaril preprost slovenski človek, nekaj pa je tudi orodja in drugih predmetov iz profanega vsakdanjika. Fotografije so “prinešene” iz vseh slovenskih regij.

– K. K.

 

… vrednost starih slovenskih molitev presega sicer zelo drag spomin posameznikov in družin. So dragocena narodova dediščina, ki se je prenašala skozi stoletja in ki bi se, če je ne bi oživljali, utegnila izgubiti v današnjem hrupu in poplavi medijskih vsebin. Tega se je dobro zavedala slovenska literarna zgodovinarka, etnologinja in slovenistka Marija Stanonik, ki ji gre velika zahvala, da je z vso skrbnostjo in zavzetostjo pregledala, uredila in pripravila molitve za objavo …

 

(iz uvodnika Marjana Pogačnika)

 

> ogled galerije ETNOLOŠKA DEDIŠČINA